SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 18. stavka 2. Statuta Prirodoslovnog muzeja Rijeka (KLASA: 012-03/12-18/01, UR. BROJ: 2170-60-01-12-1 od 07. lipnja 2012. godine), članka 28. točke 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici, održanoj 7. veljače 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka

I.

Dr. sc. Željka Modrić Surina imenuje se ravnateljicom Prirodoslovnog muzeja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove Odluke počinje 13. veljače 2013. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1
Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-35
Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr