SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga Statuta Lokalne akcijske grupe za područje Grada Opatije, Grada Kastva, Općine
Matulji, Općine Viškovo i Općine Klana

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Statuta LAG-a, a sukladno potrebi pokretanja Lokalnih akcijskih grupa, a u cilju privlačenja EU fondova, odnosno LEADER programa (Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva), po pristu

panju Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a, za područja Grada Opatije, Grada Kastva, Općine Matulji, Općine Klana i Općine Viškovo, u suradnji Centra za brdsko planinsku poljoprivredu i Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o. .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/04

Ur. broj: 2170-06-13-01-02

Klana, 30. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51217&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr