SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 2. Srijeda, 23. siječnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10), članka 8 i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) te članka 36. i 41. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 7. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Lokve

Članak 1.

Milka Kalaica, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Lokve.

Članak 2.

Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-06/12-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-12-1

Lokve, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Ivica Gržanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=823&mjesto=51316&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr