SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

73.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 21. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnina k.č.br. 21927 Mjesni prostor od 420 čhv. i k.č.br. 21928 Poljski put od 135 čhv., sve iz z.k.ul. Popis I k.o. Drivenik, prema prijedlogu parcelacije izrađene po geodetskom uredu Huljev d.o.o. Rijeka, Zanonova 1/I od lipnja 2012. godine, koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novim oznakama k.č.br. 21927/2 od 8 čhv. i k.č.br. 21927/3 od 1 čhv, i k.č.br. 21928/2 od 5 čhv, ne koriste kao javno dobro, već čine dio formirane okućnice, kuće i pomoćne zgrade te se istima ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-18

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr