SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

70.

Na temelju članka 28. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade
za vatrogastvo u 2013. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2013. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 624.000,00 kn (slovima: šestodvadesetčetirittisućekuna), upotrijebit će se za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU I DVD 400.000,00 kn

2. VATROGASTVO - MJERE VLADE RH 153.000,00 kn

3. OBJEKTI ZAŠTITE OD POŽARA - PROSJECI 71.000,00 kn

UKUPNO 624.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-14

Bribir, 10. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr