SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

67.

Na temelju članka 26. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i članka 30 Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Vinodolske općine za 2013. godinu.

Ovaj plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su: vodni doprinos, naknada za priključenje, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori

Članak 3.

U 2013. godini na području Vinodolske općine financirati će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora.

1. Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od za sljedeću namjenu

1.1. Vodovod Tribalj - Centar 150.000,00 kuna

1.2. Rekonstrukcija i sanacija
vodoopskrbnih objekata 450.000,00 kuna

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2013. godinu iz članka 3 točka 1.1. i 1.2. planiraju se realizirati iz sredstava Hrvatskih voda, KTD Vodovod Žrnovnica i Vinodolske općine u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna.

2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu za sljedeću namjenu

2.1. Izgradnja kanalizacije na dionici
Ropci - Šimići 5.000.000,000 kuna
(3.500.000,000+1.500.000,00=5.000.000,00 )

2.2. Izgradnja kanalizacije na dionici
Vrba-Kičeri-Stokolin »B« faza 2.000.000,00 kuna

2.3. Izgradnja kanalizacije na dionici
Kičeri - fekalna 1.000.000,00 kuna

2.4. Izrada Pročistača Pelićev most 9.100.000,00 kuna

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2013. godinu iz članka 3. točka 2.1. i 2.2. planiraju se realizirati iz sredstava Hrvatskih voda i kreditnog zaduženja Vinodolske općine ukupnom iznosu od 17.100.000,00 kuna, putem komunalnog trgovačkog poduzeća KTD »Ivanj«.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-11

Bribir, 10. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr