SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

60.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 21. (dvadestprvoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2012. donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU OPĆINE VINODOLSKE
ZA 2013. g.

Članak 1.

GLAVA: 4 ODGOJ I OBRAZOVANJE. . . 560.000,00 kn

Razdjel 3. Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«. . . . 1.650.000,00 kn

Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.210.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2013. g.

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u pred

školskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općini Vinodolskoj odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu općine,

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske i susjednih gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2012. g.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama u Bribiru i Triblju. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom programu u Proračunu Općine Vinodolske za 2013. g. osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 2.210.000,00 kn i raspoređuju kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

61

3721

Stipendije učen. i
studentima

170.000

78

3811

Subvenc. dječjih vrtića
i jaslica

100.000

80

3811

Programi u osnovnim školama

190.000

121

4511

Izgradnja objekta dječji vrtić

100.000

Dječji vrtić »Cvrčak
i mrav«

1.650.000

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-15/2

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=813&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr