SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
GRAD KRK

46.

Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
DAVANJA KONCESIJA ZA
RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE

I.

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gopodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti s određenim koncesionarima, utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine, kako slijedi:

1. Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova

nPlanirani broj koncesija: 1 koncesija

nRok na koji se koncesija daje: 5 godina (2014.-2019.)

nPravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10 i 6/11) i Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/ 08).

nProcijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

II.

Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima, prioritetno se planira davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2013., 2014. i 2015. godine, odnosno koje se novim natječajnim postupcima nastavljaju.

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10 i 6/11).

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primijenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-06/12-01/19

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr