SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
GRAD KRK

43.

Na temelju odredbe članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/ 04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 80/10), odredbi Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09), članka 27. i 41. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradonačelnik Grada Krka, 12. studenoga 2012. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

Članak 1.

SAŠA RUKAVINA iz Krka, Tina Ujevića 7, imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-03/12-01/4

Ur. broj: 2142/01-02/1-12-10

Krk, 12. studenoga 2012.

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51500&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr