SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA LOVRAN

23.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 15. studenoga 2012. godine, donosi

ODLUKU
o uključivanju Općine Lovran u provedbeni program
izgradnje stanova po Programu društveno poticane
stanogradnje - (POS)

Članak 1.

Općina Lovran uključuje se u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, s ciljem da se građanima i Općini Lovran omogući izgradnja stambenih jedinica po povoljnijim kreditnim uvjetima i na taj način pomogne građanima u rješavanju stambenih potreba, a Općini Lovran u pribavljanju stanova radi davanja u najam.

Članak 2.

Općina Lovran za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje osigurala je građevinsko zemljište u naselju Lovran, na kojem se sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i pribavljenoj dokumentaciji za gradnju, planiraju izgraditi dvije dvojne stambene građevine sa ukupno 16 (šesnaest) stanova:

- TIP »A« - jedinica »L1«, na z.č. 246/1, površine 723 m2

- TIP »A« - jedinica »L2«, na z.č. 247/1, površine 616 m2

- TIP »B« - jedinica »L1«, na z.č. 248/2, površine 611 m2

- TIP »B« - jedinica »L««, na z.č. 245, površine 663 m2, sve k.o. Oprić,

kao i potrebnu komunalnu infrastrukturu i priključke na infrastrukturu, a što je u skladu sa Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 3.

Općina Lovran će aktivirati neposrednu suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu.

Članak 4.

Od ukupno 16 (šesnaest) stanova koji će se izgraditi po Programu društveno poticane stanogradnje, 5 (pet) stanova namjenjuje se za kupnju građanima temeljem konačne liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a, a 11 (jedanaest) stanova otkupit će Općina Lovran radi davanja tih stanova u najam.

U slučaju da Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ne proda stanove namijenjene za kupnju građanima, Općina Lovran se obvezuje otkupiti i te stanove.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/12-01/7

Ur. broj: 2156/02-01-12-24

Lovran, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51415&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr