SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
GRAD RAB

60.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) obnašateljica dužnosti gradonačelnice donijela je dana 12. studenoga 2012.

ODLUKU
o načinu naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Grada Raba

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se način naplate odnosno plaćanja dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Grada Raba.

Potraživanja sa sastoje od glavnice i obračunatih zateznih kamata.

Članak 2.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Članak 3.

Gradonačelnik može na temelju dokumentiranog zahtjeva dužnika u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 4.

Naplata potraživanja u iznosu do 10.000,00 kuna vodi se u odsjeku koji obavlja poslove utvrđivanja obveznika plaćanja, a preko iznosa od 10.000,00 kuna naplatu potraživanja provodi Odsjek za pravne poslove, imovinu i infrastrukturu.

Na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odsjeci iz stavka 1. ovog članka, mogu odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznos do 1.000,00 kuna na tri mjeseca, od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna na šest mjeseci i od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna na deset mjeseci.

Članak 5.

Gradonačelnik može na prijedlog stručnih službi otpisati zateznu kamatu u slučaju jednokratne uplate ukupnog dugovanja i to:

a)ako ukupno dugovanje iznosi do 10.000,00 kuna gradonačelnik može otpisati zateznu kamatu u cijelosti

b)ako ukupno dugovanje iznosi više od 10.000,00 kuna gradonačelnik može otpisati zateznu kamatu u visini do 50%.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/115

Ur. broj: 2169-01-01-12-04-01

Rab, 12. studenoga 2012.

O.d. Gradonačelnika
Rosanda Krstinić-Guščić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr