SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

38.

Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13. studenoga 2012. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Općina Klana je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ostvarila:

-manjak prihoda poslovanja u iznosu od 293.976,07 kuna

-manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.027.248,51 kuna

-višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja 6.697.496,14 kuna

-preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 6.101.802,33 kune.

Članak 2.

Utvrđuje se ukupni manjak prihoda i primitaka nad ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.725.530,77 kuna koji će se u 2012. godini pokriti iz ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/40

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr