SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

33.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. studenog 2012. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Klana za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Klana za 2012.godinu sastoji se od:

I. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA 2012. GODINU

Opći dio

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2012. godinu i to:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Općine Klana za 2012. godinu rashodi/izdaci u iznosu od 10.689.364,69 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Klana za 2012. godinu sastavni je dio ovog Proračuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/38

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kla  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr