SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

32.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ«
broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. studenog 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENOM PRORAČUNU OPĆINE KLANA ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 30. 6. 2012.
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun Proračuna Općine Klana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Općine Klana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine ostvareni su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno računa financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano je prema ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Općina Klana je u izvještajnom razdoblju koristila 628.436,56 kuna kratkoročnog kredita po poslovnom računu.

Članak 5.

Utvrđuje se da je Općina Klana tijekom izvještajnog razdoblja imala 31.182,23 kune izdataka po danim jamstvima.

Članak 6.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/39

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studeni 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine K  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr