SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
GRAD RIJEKA

110.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Rijeke 13. studenoga 2012. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj« 48/ 11 i 13/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Sanacija zida u Pulskoj ulici
- prvi dio radova 410.000,00 kn

2.Obavljanje stručnog i obračunskog
nadzora nad Sanacijom zida u
Pulskoj ulici
- prvi dio radova 6.000,00 kn

3.Sanacija podmorskog dijela obalnog
zida kupališta kod Vile Olga 122.500,00 kn

4.Obavljanje stručnog i obračunskog
nadzora nad izvođenjem podmorskog
dijela obalnog zida kupališta kod
Vile Olga 3.500,00 kn

5.Održavanje objekata i uređaja na
plažama (građevinsko-obrtnički radovi):
sanitarnih objekata,obalnih zidova,
stjenskih pokosa, obalnih šljunčanih
i betonskih putova (duž obalnog puta
»Lungo mare« na Kostabeli i kod
plaže Igralište), sunčališta, staza, stubišta,
ograda, opreme (tobogana, penjalica,
vaterpolo i košarkaškog igrališta te
plutajućih brana), dohranjivanje plaža
šljunkom i ostalo 447.500,00 kn

6.Izrada i postava novog montažnog
sanitarnog objekta na plaži Igralište 107.500,00 kn

7.Tehnička priprema - snimak stanja
postojećih instalacija dovoda pitke vode
za opskrbu svih plaža na području
grada Rijeke 50.000,00 kn

8.Izrada novih priključaka na postojeću
vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,
dovoda i odvoda vode, za novi sanitarni
čvor i ugostiteljski objekt na plaži
Igralište 41.000,00 kn

9.Tehnička priprema za izradu razvodnih
ormara i elektroinstalacija za nove
privremene objekte na plažama 20.000,00 kn

10.Izrada razvodnih ormara i
elektroinstalacijskih vodova za nove
privremene objekte na plažama 40.000,00 kn

11.Održavanje hortikulture i uklanjanje
otpada na pomorskom dobru
od Pećina do Preluka 80.000,00 kn

12.Tehnička priprema za uređenje sunčališta
i staza plaža Glavanovo, Grčevo i Bivio 80.000,00 kn

13.Održavanje platformi za osobe s
posebnim potrebama na plažnom pojasu
u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog
plivališta Kantrida) za razdoblje
2012. godine 87.500,00 kn

14.Naknada za vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 30.000,00 kn

15.Izrada i postava fitnes sprava za odrasle
osobe 83.500,00 kn

16.Sanacija zida u Pulskoj ulici - drugi
dio radova 1.223.000,00 kn

17.Obavljanje stručnog i obračunskog
nadzora nad sanacijom zida u
Pulskoj ulici - drugi dio radova 15.000,00 kn


UKUPNO: 2.847.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na iznos od 2.847.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-04/82-86

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 13. studenoga 2012.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51000&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr