SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD KRK

39.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

IRENA ŽIC-ORLIĆ iz Punta, Krčka 59 imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri (4) godine, a započinje od 20. prosinca 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/12-01/1

Ur. broj:2142/01-01-12-4

Krk, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr