SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
OPĆINA KLANA

24.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. kolovoza 2012. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLANA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 14. lipnja 2011. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 27. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klana tijekom 2011. godine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

1. Javne površine

a)Nabava motorne pile u iznosu od 5.349,00 kuna

b)Nabava javne dekorativne rasvjete u iznosu od 8.973,16 kuna.

c)Otkup zemljišta za uređenje javnih površina u iznosu od 4.052,50 kuna

d)Geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 73.800,00 kuna

Tijekom 2011. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 92.174,66 kuna.

2. Nerazvrstane ceste

a)Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste u iznosu od 57.693,00 kune

b)Geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 49.200,00 kuna.

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 106.893,00 kune.

3. Projekt izgradnje plinovoda

a)Cijevi za plinovod u iznosu od 87.906,87 kuna.

Za realizaciju ovog dijela programa u 2011. godinu utrošeno je ukupno 87.906,87 kuna

4. Groblje

a)Izgradnja novih ukopnih mjesta u V. polju 11.808,00 kuna.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 11.808,00 kuna

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/32

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=51217&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr