SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

34.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu utvrđuju se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine po nositeljima, programima i aktivnostima, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/07

Ur. broj: 2170-09-04/01-12-9

Viškovo, 2. kolovoza 2012.

Općinski načelnik

Goran Petrc, prof., v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=51216&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr