SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

21.

Na temelju članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 42/09), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakon o vodama i 49/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 20. sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj

1. Poslove obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj obavljati će GP KRK d.d., Krk, Stjepana Radića 31.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj na razdoblje od 2 (dvije) godine, odnosno za 2012. i 2013. godinu, do zaključno 31. prosinca 2013. godine.

3. Cijene temeljem kojih će se obavljati predmetna komunalna djelatnost su iskazane u troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu s pozitivnima propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da su na javni natječaj pristigle dvije ponude, ponuda GP KRK d.d., Krk, Stjepana Radića 31, i ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj.

Sukladno zapisniku Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja utvrđeno je da su obje ponude pravodobne te da je ponuda GP KRK d.d., Krk ocijenjena prihvatljivom dok je ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj neprihvatljiva.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu GP KRK d.d. Krk.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove Odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-7

Dobrinj, 23. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51514&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr