SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
GRAD DELNICE

16.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na svojoj sjednici 19. lipnja 2012. donosi

III. izmjene i dopune
ODLUKE
o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 08, 50/08 i 36/10) mijenja se sljedeće:

U članku 2. stavku 1. nakon riječi »učenicima« dodaju se riječi: »srednjih škola«.

Članak 2.

U članku 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

»- čiji je prosjek ocjena niži od 3,00 za studente.«

Članak 3.

U članku 10. odredba »3. Paralelno pohađanje dvije škole« mijenja se i glasi:

»Učenici koji uz srednju školu pohađaju dvije srednje škole, odnosno srednju i osnovnu glazbenu školu dobivaju dodatnih 20 bodova.«

Članak 4.

U članku 10. odredbi »5. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima« dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Punim brojem bodova boduje se samo najbolji postignuti rezultat, a za svaki se naredni postignuti rezultat dodjeljuje se 5 bodova.«

Članak 5.

U članku 10. odredbi »6. Aktivno članstvo u udruzi« stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kandidat za članstvo u jednoj udruzi dobiva 5 bodova, a za članstvo u svakoj sljedećoj još po 1 bod.«

Članak 6.

U članku 12. tablica se mijenja i glasi:

Bodovi

1.kandidat poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata odnosno invalida
(invaliditet preko 60%)

5

2. kandidat bez roditelja

5

3. kandidat samohranog roditelja

3

4.kandidat čiji je jedan od roditelja invalid Domovinskog rata ili invalid (invaliditet do 60%)

3

Članak 7.

Članak 14. briše se u potpunosti.

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obavijest o natječaju objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja, a cjelokupni tekst natječaja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/08-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/04-12-11

Delnice, 19. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51300&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr