SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
GRAD CRIKVENICA

22.

Na temelju članka 14., 23. i 24. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/09 i 40/09), gradonačelnik Grada Crikvenice je dana 18. lipnja 2012. godine donio

II. IZMJENU
Općih uvjeta o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 14/11) i Izmjenama Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/12) u članku 10. stavak 1. alineja 7. iza teksta - parkiralište »Lučica zapad« - otvoreno javno parkiralište dodaje se alineja 8. koji glasi:

»- parkiralište »Obala Jadranovo« - zatvoreno javno parkiralište.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. alineja 6. iza teksta - Trg Stjepana Radića dodaju se alineje 7., 8. i 9. koje glase:

»- Emila Antića,

- Trg palih boraca,

- Knežina.«

Članak 3.

U članku 5. iza teksta - »Stadion« dodaje se tekst koji glasi:

»te na zatvorenom parkiralištu »Obala Jadranovo«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkiralištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone) sukladno prikazanom tabelarnom prikazu kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 5.

U članku 12. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Stanovnici u ulicama iz članka 4. stavak 1. alineja 8. i članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje, a koji su registrirani kao privatni iznajmljivači mogu za svoje prijavljene i registrirane goste uz predočenje turističke prijave i registracijske oznake automobila kupiti kartu koja dnevno iznosi 40,00 kn.«

Članak 6.

U članku 12. stavak 12. mijenja se i glasi:

»Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim stambenim objektima preko parkirališta »Lučica istok« i parkirališta »Obala Jadranovo« omogućuje se nenaplatni prolaz automobilom uz predočenje propusnice/naljepnice izdane od Organizatora parkiranja.«

Članak 7.

U članku 12. stavak 13. mijenja se i glasi:

»Organizator parkiranja izdat će propusnicu/naljepnicu stanovnicima iz stavka 12. ovog članka na osnovu pismenog zahtjeva, uz predočenje osobne iskaznice ili vlasničkog lista.

Članak 8.

U članku 17. iza teksta - »karte« dodaju se tekst koji glasi:

»osim na parkiralištu »Obala Jadranovo« koje mora napustiti u roku 30 minuta.«

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Visina naknade parkirnih karata na javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta, te cijena dnevne karte na otvorenim javnim parkiralištima iz članka 4. stavak 1. i na obilježenim parkirališnim mjestima iz članka 4. stavak 2. ovih Općih uvjeta za parkiranje putničkog vozila, kombi vozila i motocikla i njegove prikolice iznosi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

- visina naknade ukoliko korisnik zatvorenog javnog parkirališta nema kartu iznosi 180,00 kn u vremenu od 16. rujna do 14. svibnja tekuće godine, odnosno 250,00 kn u vremenu od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine.

Članak 10.

Ove izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Crikvenice i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/78

Ur. broj: 2107/01-04/5-7

Crikvenica, 18. lipnja 2012.

Gradonačelnik

Grada Crikvenice

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

Izmjena Općih uvjeta o javnim parkirališ  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=10003&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr