SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from BAKAR 2640..2641

21.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 49. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09) te u skladu s Proračunom Grada Kraljevice za 2012. godinu, Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 29. svibnja 2012. godine donosi

IZMJENE PLANA
prijma u službu za 2012. godinu

I.

U Planu prijma u službu za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/12) tablica iz točke II. mijenja se i glasi:

Naziv
upravnog
tijela

Stvarno
stanje
popunjenosti

Planiran
broj
zapošljavanja službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme

Planiran broj zapošljavanja vježbenika na određeno
vrijeme

Jedinstveni upravni odjel Grada
Kraljevice


9


3


3

II.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/12-01/1

Ur. broj: 2170/08-01-12-02

Kraljevica, 29. svibnja 2012.

Gradonačelnik
Josip Turina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=10001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr