SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

26.

Temeljem odredbi članka 110. Zakon o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 ), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09 ) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 18. (osamnaestoj) sjednici održanoj 16. svibnja 2012. godine , u nastavku sjednice održane 21. svibnja 2012. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Vinodolske općine za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi i primici po Bilanci
31. 12. 2011. godine 20.776.679,92 kn

Neutrošena sredstva iz 2010. godine 1.283.966,33 kn

Stanje žiro računa 31. 12. 2011. godine 248.397,51 kn

Stanje blagajne 31. 12. 2011. g. 2.733,74 kn

Ostvareni rashodi i izdaci po Bilanci
31. 12. 2011. godine. 23.183.066,82 kn

Manjak prihoda i primitaka 2. 406.386,90 kn

Članak 2.

Manja prihoda i primitaka u iznosu od 2.406.386,90 kuna će se podmiriti iz:

Neutrošenih sredstava iz 2010. godine. 1.283.966,33 kune

Novčanih sredstava na dan
31. 12. 2011 godine.251.131,25 kuna

Iz prihoda Proračuna Općine
za 2012. godinu 871.289,32 kune

Članak 3.

Iznos sredstava na dan 31. 12. 2011. g. od 251.131,25 kn prenosi se kao financijska imovina u 2012. g. s danom 1. 1. 2012. g. i privremeno se koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 1. 1. 2012. g. do 17. 1. 2012. g.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u visini od 251.131,25 kn iz 2011. godine bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu putem II. Izmjena i dopuna proračuna za 2012. godinu.

Neutrošena sredstva od 251.131,25 kn se na rashodovnoj strani raspoređuju na sljedeći način:

Iznos: 251.131,25 kn


pozicija 80.1
100.000,00 kn javna vatrogasna
postrojba i DVD

pozicija 28.7 151.131,25 kn cesta Lič - Lukovo

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2011. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama PGŽ.«

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2107-03/12-01-5-08

Bribir , 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 3
OD 01.01.11. DO 31.12.11.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Godišnji obračun Proračuna Vinodolske op  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=91253&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr