SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KASTAV

27.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županiije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 36. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnine označene kao:

-k.č. 1625/4, k.č. 1625/5, k.č. 1625/6, k.č. 1625/7 sve u k.o. Jurčići - put

-k.č. 1661/2, k.č. 1661/8, k.č. 1661/9, k.č. 1661/10 k.o. sve u Rubeši - put

-k.č. 8048/2 i 8048/3 sve u k.o. Kastav - put

-k.č. 8065/8, k.č. 8065/9, k.č. 8065/10, k.č. 8065/11, k.č. 8065/12, k.č. 8065/13, k.č. 8065/14, k.č. 8065/15, k.č. 8065/16 sve u k.o. Kastav - cesta

ne koriste kao javno dobro te se isključuji iz opće upotrebe.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Nekretnine označene kao

-k.č. 1625/4, k.č. 1625/5, k.č. 1625/6, k.č. 1625/7 sve u k.o. Jurčići

-k.č. 1661/2, k.č. 1661/8, k.č. 1661/9, k.č. 1661/10 sve u k.o. Rubeši

utvrđene su parcelacijskim elaboratom potvrđenim od RH Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka Klasa: 932-06/12-02/290, URBROJ: 541-12-2/ 01-12-2 od 26. travnja 2012. godine, te od strane RH PGŽ Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo od 28. 3. 2012.

Nekretnine označene kao

-k.č. 8048/2 i 8048/3 sve u k.o. Kastav

-k.č. 8065/8, k.č. 8065/9, k.č. 8065/10, k.č. 8065/11, k.č. 8065/12, k.č. 8065/13, k.č. 8065/14, k.č. 8065/15, k.č. 8065/16 sve u k.o. Kastav

utvrđene su utvrđene su parcelacijskim elaboratom potvrđenim od RH Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka Klasa: 932-06/12-02/276 URBROJ: 541-12-2/01-12-2 od 20. travnja 2012. godine, te od strane RH PGŽ Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo od 28. 3. 2012.

Nad predmetnim nekretninama ukida se status javnog dobra radi boljeg raspolaganja zemljištem sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-12

Kastav, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51215&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr