SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

21.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj. 36/95, 109/95- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 53/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2012. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Vinodolske općine, objavljenom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 2/12

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

. komunalni doprinosi. . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kuna

. kapitalne potpore PGŽ-e. . . . . . . . . . 300.000,00 kuna


UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. stavak prvi iznos od »6.810.725,78 kuna« se mijenja i glasi: »1.300.000,00 kuna«.

U stavku drugom članka 3. točke:

». kanalizacija Bribir. . . . . . . . . . . . . . 3.621.993,00 kuna«

». kanalizacija Tribalj. . . . . . . . . . . . . . 770.000,00 kuna«

». plinovod, vodovod,

kanalizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.118.732,78 kuna«

se brišu iz teksta ovog članka.

- Iznos »UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.810.725,78 kuna
se mijenja i glasi: »1.300.000,00 kuna«

Članak 3.

Ostale odredbe Godišnjeg programa gradnje koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2107-03/11-01-03

Bribir, 19. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić- Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr