SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

5.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine

Stranica584—broj8 Utorak,13.ožujka2012.

SLUŽBENENOVINE

Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj 6. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj
- prosinac 2011. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011.godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine utrošena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/12-01/35

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

Odluka o izvršavanju Programa održavanja  
Odluka o izvršavanju Programa održavanja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr