SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

9.

Na temelju članka 3. stavka 1. i 13. i članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09- isp.), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 25. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/10) članak 27. stavak 4. točka 2. alineje 3. i 4. mijenjaju se i sada glase:

»- dokaznicu o ispunjenim obavezama plaćanja svih dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ili odobrene odgoda plaćanja sukladno posebnim propisima, ne stariji od 30 dana.

- dokumente o uspješnosti poslovanja i financijskoj sposobnosti (BON-1 i BON-2) iz kojih je vidljivo najmanje da nije poslovao u posljednjih šest mjeseci sa blokadom računa dulje od sedam dana neprekidno, te petnaest dana ukupno, ne stariji od 30 dana.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/8

Ur. br: 2107/02-10-12-2

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr