SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

4.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 2. veljače 2012., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) s procjenom troškova:

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalnog doprinosa - 750.000,00 kn

2. ostali izvorni prihodi- 112.000,00 kn

3. kapitalne pomoći - 285.000,00 kn

4. prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 350.000,00 kn

5. koncesije na javnom vodnom dobru - 1.000,00 kn

6. vodni doprinos - 9.000,00 kn«

Članak 3.

Ova izmjena Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/29

Ur. broj: 2156/03-12-2

Mošćenička Draga, 2. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51417&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr