SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

3.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 26. sjednici održanoj 2. veljače 2012. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/11) brišu se podstavci 5. i 6.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

IZVORI FINANCIRANJA PLAN


-prihod od komunalnog doprinosa 160.000,00

-prihod od sredstava Proračuna grada 0,00

-prihod od šumskog doprinosa 555.000,00


UKUPNO: 715.000,00

Članak 3.

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

IZVORI FINANCIRANJA PLAN


-prihod od komunalnog doprinosa 40.000,00

-prihod od sredstava Proračuna grada 0,00

-šumski doprinos 142.000,00


UKUPNO: 182.000,00

Javna rasvjeta - opis radova 182.000,00


-izrada javne rasvjete u ul. 1. svibnja 28.000,00

-izrada javne rasvjete na raskrižju
D-3 -Moravice u Vučinićima 13.000,00

-postava novih rasvjetnih tijela javne
rasvjete sukladno uvjetima HEP- a
po prijedlozima MO 26.000,00

-rasvjeta ispred manastira Gomirje 30.000,00

-izrada studije uštede el. energije 85.000,00


Točke 4. i 5. brišu se, a točka 6. postaje točka 4.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu objavom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/12-01

Vrbovsko, 2. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51326&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr