SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 34. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 2. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za popise birača

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09) u članku 3. točka 2.3. mijenja se i glasi:

»2.3. Miloš Vujnović - za zamjenika člana.

Članak 4.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-02/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 2. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51326&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr