SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 48.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 48. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 )Općinsko vijeće Općine Vinodolske na 15. (petnaestoj) sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2011. godinu

Članak 1.

GLAVA: 4 ODGOJ I OBRAZOVANJE 421.000,00 kn

RAZDJEL 3: PRORAČUNSKI

KORISNIK - VRTIĆ 1.650.000,00 kn


Ukupno 2.071.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«.

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

-stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

-subvencija boravka djece u vrtićima,

-subvencioniranje programa u osnovnim školama,

-subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu općine.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske i susjednih gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2011. g.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama u Bribiru i Triblju. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom Programu u Proračunu Općine Vinodolske za 2011. g. osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od - 2.071.000,00 kuna i raspoređuju kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

61

3721

Stipendije učen. i
studentima

171.000

78

3811

Subvenc. dječjih vrtića
i jaslica

60.000

80

3811

Programi u osnovnim
školama

190.000

Dječji vrtić
»Cvrčak i mrav«

1.650.000

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji Programa su Načelnik i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-06-2

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr