SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu na području Vinodoske općine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 10.350.725,78 kuna osiguravaju se iz slijedećih prihoda:

Komunalni doprinos 1.000.000,00 kn

Kapitalne potpore iz proračuna 1.000.000,00 kn

Kapitalne pomoći 2.840.000,00 kn

Kreditno zaduženje 5.510.725,78 kn

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 10.350.725,78 kuna namjenjena su za:

. izgradnja dijela kolektora kanalizacijskog

sustava Tribalj dionica Tribalj
Most Ričina - Pročistač 3.700.000,00 kuna

. izgradnja dijela kolektora kanalizacijskog

sustava Bribir

dionica Vrba - Kičeri - Stokolin 5.650.725,78kuna

. ostala nematerijalna imovina 852.227,79kuna

. izgradnja, proširenje vodifikacijske

mreže 91.302,45 kuna

. proširenje javne rasvjete 56.469,76 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-05

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr