SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

19.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugi stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 15. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011.godine, u nastavku 21. prosinca 2011.godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č. br. 21961 poljski put od 1361 čhv. iz z.k. ul. Popis I ko. Drivenik, prema prijedlogu parcelacije izrađenom po »Gea« d.o.o. Dramalj br. 269/2010 od studenoga 2010. godine, koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novom oznakom k.č. br. 21961/2 od 24,7 čhv čhv. ili 89 m2 (25/1361 dijela), ne koristi kao javno dobro, već čini dio formirane okućnice postojećeg stambenog objekta, te dio samog objekta te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na istoj te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-19

Bribir, 19. prosinca 2011.

U nastavku, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr