SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 28. Stavak 1. Podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine, u nastavku sjednice održane 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine, koju je izradila ovlaštena tvrtka »DLS« d.o.o. iz Rijeke, prosinac 2009.godine te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Vinodolske općine, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine, a po pribavljenoj PRETHODNOJ SUGLASNOSTI Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (KLASA: 810-03/11-04/03, UR. BROJ: 543-12-01-11-4) od 2. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-16

Bribir, 19. prosinca 2011.

U nastavku, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr