SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 87/08), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2011.-2014.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11)članka 20. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (»Narodne novine« broj 90/2011), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave manja od vrijednosti Europskih pragova za robe i usluge za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 193.000,00 EUR, odnosno manja od 4.845.000,00 EUR za radove, za sve naručitelje.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave i druge postupke javne nabave.

Članak 3.

Tijekom 2012. godine Vinodolska općina će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako sljedi:

Članak 4.

Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Odluke o početku postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja, s time da njihov broj ne smije biti manji od dva (2).

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za određeni postupak javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz radova stručnih djelatnika naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave male vrijednosti iz članka 3. ovog Plana, obavljati će Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća sve nabave iz ovog Plana.

Članak 6.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršiti će za naručitelja ovlaštena osoba.

Članak 7.

Ovaj Plan javne nabave obvezatno se objavljuje na internetskim stranicama u roku od 60 dana od dana donošenja proračuna odnosno Financijskog plana.

Sve izmjene i dopune ovog Pana nabave biti će odmah objavljene na internetskim stranicama. Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne do 30. lipnja sljedeće godine.

Članak 8.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-13

Bribir, 21. prosinac 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr