SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

11.

Na temelju članka 28. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodol

ske općine, na svojoj 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade
za vatrogastvo u 2012. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2012. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 690.000,00 kn (slovima: šestodevedesettisućakuna), upotrijebit će se za vatrogastvo.

Članak 2 .

Raspored sredstava iz točke 1.ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. ZA JAVNU VATROGASNU

POSTROJBU I DVD 400.000,00 kn

2. VATROGASTVO - MJERE

VLADE RH 153.000,00 kn

3. OBJEKTI ZAŠTITE OD POŽARA

- PROSJECI 137.000,00 kn


UKUPNO 690.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-12

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr