SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 1. Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Grad Novi Vinodolski prema članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) upućuje

JAVNI POZIV
ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA NA PODRUČJU
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine jer se zahtjev po proteku toga roka neće moći više podnijeti.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se nova zgrada, odnosno dograđeni dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalno ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama izrađen po ovlaštenoj osobi i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda

- tri primjerka arhitektonske snimke koju je izradio ovlašteni arhitekt

- dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti po ovlaštenom inženjeru građevinarstva

- uvjerenje policijske uprave o mjestu prebivališta do 21. 6. 2011.

- dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)

Zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 31. prosinca 2012. godine odbacuje se Rješenjem.

Klasa: 350-05/11-01/63

Ur. broj: 2107/02-07-11-1

Novi Vinodolski, 10. listopada 2011.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=764&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr