SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 1. Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.
OPĆINA FUŽINE

2.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) dana 16. siječnja 2012. godine, Načelnik Općine Fužine donio je

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine za 2012. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine u 2012. godini.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

MSSS

PS

SSS

NSS

Ukupno

Broj ustrojenih radnih mjesta na dan
20. prosinca 2011. godine

2

1

4

1

8

Stanje popunjenosti radnih mjesta na
dan 20. prosinca 2011.

2

1

4

0

7

Stanje popunjenosti vježbenika na određeno
vrijeme na dan 20. prosinca 2011.

0

0

0

0

0

Potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme

0

0

0

1

1

Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme

0

0

0

0

0

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Fužine.

Klasa: 022-05/12-03/02

Ur. broj: 2112/03-02-12-01

Fužine, 16. siječnja 2012.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=764&mjesto=10009&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr