SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 1. Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.
OPĆINA FUŽINE

1.

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Fužine donosi

Pravilnik o izmjeni i dopuni
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 42/10, 34/11 i 41/11) u Dodatku I. kod rednog broja 8., u stupcu »Potrebno stručno znanje« iza riječi »radi« stavlja se ».«, a ostatak rečenice se briše.

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-03/03

Ur. broj: 2112/03-02-12-06

Fužine, 16. siječnja 2012.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=764&mjesto=10009&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr