SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 1. Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.
GRAD OPATIJA

1.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 12. siječnja 2012. godine donosi

ODLUKU O DOPUNI
Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/09, dalje: Odluka) na kraju članka 6. umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

- dijelovi prometne mreže planirani sa lošim prometnim karakteristikama (uzdužni nagib i dr.) te iste nije moguće projektirati i izgraditi,

- upitna potreba omogućavanja izgradnje podzemnih garaža kod svih vrsta građevina, kao i predimenzioniranost javnih garaža na osjetljivim područjima.

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

- razmotriti dijelove prometne mreže sa lošim prometnim karakteristikama te po potrebi izmijeniti trasu ili kategorizaciju javne prometne površine,

- razmotriti ukidanje mogućnosti izgradnje podzemnih garaža kod nekih vrsta građevina (npr. vjerske i dr.), kao i umanjenje uvjeta gradnje spornih javnih garaža (npr. Črnikovica i Ambasador),

- brisati obveze provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja.

Članak 3.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/37

Ur. broj: 2156/01-01-12-2

Opatija, 12. siječnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oecc., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=764&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr