SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

76.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu utvrđuje se:

-opis poslova s procjenom troškova za gradnju,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1.prihodi od komunalnog doprinosa - 750.000,00 kn

2.ostali izvorni prihodi - 342.000,00 kn

3.kapitalne pomoći - 285.000,00 kn

4.prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 420.000,00 kn

5.koncesije dimnjačari - 2.000,00 kn

6.koncesije na javnom vodnom dobru - 1.000,00 kn

7.vodni doprinos - 9.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/11-01/29

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr