SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

74.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu je podizanje zdravstvenog standarda građana.

Članak 2.

Program javnih potreba u zdravstvu obuhvaća:

1.Tekuće potpore zdravstvenim
ustanovama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.000,00 kn

-dežurna ambulanta - 26.000,00 kn

-pedijatrija Lovran - 18.000,00 kn

2.Tekuće donacije zdravstvenim
ustanovama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000,00 kn

-turistička ambulanta Mošćenička Draga - 39.000,00 kn

3.Kapitalne donacije zdravstvenim
ustanovama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-Thalassotherapia Opatija - 40.000,00 kn

4.Palijativna skrb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

5.Sufinanciranje logopeda. . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 500-01/11-01/04

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr