SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

73.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 14. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ ili drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu osigurava se i pomoć za novorođenu djecu.

Članak 2.

Program javnih potreba socijalne skrbi obuhvaća:

1.Pomoć osobama s invaliditetom. . . . . . . 10.000,00 kn

-novčana pomoć za podmirenje troškova
visokoškolskog obrazovanja

2.Prava iz socijalne skrbi. . . . . . . . . . . . . . . .31.000,00 kn

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja - 6.000,00 kn

-besplatni boravak u dječjem vrtiću - 10.000,00 kn

-besplatna marenda učenika osnovne škole - 4.000,00 kn

-besplatna pokazna karta osobama s invaliditetom
i dobrovoljnim darivateljima krvi - 6.000,00

-subvencija troškova za pomoć i njegu u kući - 5.000,00 kn

3.Posebne oblike pomoći.. . . . . . . . . . . . . . .43.000,00 kn

-pomoć za novorođenu djecu - 30.000,00 kn

-pomoć za djecu s teškoćama u razvoju - 2.000,00 kn

-pomoć za kupnju školskih knjiga - 2.000,00 kn

-jednokratne pomoći - 5.000,00 kn

-pomoć za nabavu opreme za osobe s invaliditetom
i osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku
lijekova- 4.000,00 kn

4.Financiranje cijene vodnih usluga ispod
osnovne cijene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

5.Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva. . 2.000,00 kn

6.Tekuće donacije socijalno-humanitarnim
udrugama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-Crveni križ Opatija - 26.000,00 kn

-ostale socijalno-humanitarne udruge - 4.000,00 kn

7.Depozitorij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem odluka Općinskog načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz socijalne skrbi predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 11).

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 550-01/11-01/03

Ur.broj: 2156/03-11-1

Moošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr