SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

67.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donosi

III. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 56/ 2010) mijena se i glasi:

Članak 2.

Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz izvora:

-komunalnog doprinosa - 432 kn 650.000,00

-ostali izvorni prihodi - 120 kn 426.000,00

-kapitalnih pomoći - 520 kn 779.000,00

-općih prihoda i primitaka - 110 kn 228.000,00

-prihoda od prodaje nefinancijske
imovine - 710 kn 220.000,00

-prenesenih sredstava - 910 kn 372.996,60

-koncesije na javnom vodnom dobru - 437 kn 1.000,00

-vodni doprinos - 438 kn 10.000,00

-koncesije dimnjačari - 439 kn 2.000,00

Članak 2.

Ova III. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/51

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr