SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

65.

Na temelju članka 9a. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donosi

III. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba kulturi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/2010) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.471.106,42 kuna za:

1.redovni rad knjižnice Mošćenička Draga kn 73.000,00

2.nabava knjiga i knjižne građe kn 20.000,00

3.Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - redovna djelatnost kn 24.000,00

4.Pjevački zbor »Sv.Andrija« kn 12.000,00

5.Pjevački zbor Župe Brseč kn 12.000,00

6.Potpore za tiskanje knjiga kn 6.000,00

7.Tradicijski običaji - maškare kn 14.500,00

8.Manifestacije općine kn 21.000,00

9.Kapitalne donacije u kulturi kn 10.000,00

10.Osiguranje objekata kulture kn 15.000,00

11.Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih
dobara kn 1.263.606,42

-Minčićina kuća (uređenje i postava muzejske zbirke ribarstva i pomorstava 380.159,62 kn

-Sufinanciranje radova sanacije krova Toša u Mošćenicama 17.069,32 kn

-Obnova krova zgrade u Trebišćima za muzejsku zbirku i uspostavu poučnog središta Povijesno mitske staze 41.207,96 kn

-Uređenje unutrašnjosti zgrade u Trebišćima i postava muzejske zbirke 80.000,00 kn

-Projekt obnove starih kamenih kuća u Petrebišćima 10.000,00 kn

-Radovi obnove kogulade javne površine u Mošćenicama 150.000,00 kn

-Radovi uređenja i osvjetljenja pristupa Crkvici Sv. Marije Magdalene u Brseču 100.000,00 kn

-Projekt radova izgradnje infrastrukture (oborinske kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda i odvodnje i elektrifikacija) Povijesnog starog središta Mošćeničke Drage 100.000,00 kn

-Radovi uređenja zgrade rodne kuće Eugena Kumičića u Brseču 37.169,52 kn

-Radovi uređenja zgrade i eksponata Muzejske zbirke i Toša u Mošćenicama 18.000,00 kn

-Investicijsko održavanje kulturnih dobara u povijesnim središtima Mošćeničke Drage, Mošćenica i Brseča 330.000,00 kn

Članak 2.

Ova III. Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/49

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr