SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

38.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2013.
I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2012. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 20.600.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Proračun Grada Čabra za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/02

Ur. broj: 2108-03-04/1-11-1

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

Proračun Grada Čabra za 2012. godinu i P  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr