SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

37.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03-poč.tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ČABRA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se prva izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2011 godini, utvrđuju se izvori financiranja te planirani radovi i projekti s planiranim iznosima.

Članak 2.

Projekti se financiraju iz sljedećih izvora financiranja:

KOMUNALNI DOPRINOS . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 652 )

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE . . . . . . 5.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 652 )

NAKNADE ZA KONCESIJE . . . . . . . . . 25.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 642 )

ŠUMSKI DOPRINOS.. . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 652 )

POREZNI PRIHODI PRORAČUNA .1.501.000,00 kn


UKUPNO 2.931.000,00 kn

Članak 3.

Programom izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su radovi prema projektima i to za:

1. UREĐENJE PROSTORA UZ IGRALIŠTE U
GEROVU590.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421- pozicija 192a)

- trg i parkiralište. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.000,00 kn

2. ZAOBILAZNICA - GROBLJE U ČABRU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.000,00 kn

a) Cesta - zaobilaznica u Čabru . . . . . . . . 240.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421- pozicija 193)

b) Groblje u Čabru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 194 )

3. CESTA PLEŠCE - POŽARNICA . . . 601.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 198)

a) Asfaltiranje ( 7.628,95 m2 ). . . . . . . . . . 601.000,00 kn

4. REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - TRŠĆE . . . 42.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 201)

b) Projektna dokumentacija . . . . . . . . . . . . 42.000,00 kn

5. IZGRADNJA VODOVODA U GEROVU I.
FAZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 204)

a) Ugovor s Ministarstvom - sufinanciranje 50%.

6. REKONSTRUKCIJA TRANSPORTNOG CJEVOVODA SOKOLI - VODE. . . . . . . . . . . . . . . 420.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 205)

a) Ugovor s Ministarstvom - sufinanciranje 20%.

7. VODOVOD GEROVSKI KRAJ. . . . . . 50.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 206)

a) Projektna dokumentacija . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/29

Ur. broj: 2108-03-03/3-11-4

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr