SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

35.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donosi

III. IZMJENU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011.godinu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 16.450.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/09-01/9

Ur. broj: 2108/01-11-4

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

III. Izmjena Proračuna Grada Čabra za 20  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr