SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

184.

Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 25. studenog 2011. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina na
temelju ugovora na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića u Rijeci, povjeravaju se Zanatskoj zadruzi Gradin, Rijeka, Splitska 2/III, u razdoblju od 90 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/244

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=184
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr