SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

181.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 230. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Dječjeg doma »Tić« Rijeka

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg doma »Tić« Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma »Tić« Rijeka, na sjednici održanoj dana 25. studenog 2011. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/11-01/206

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=181
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr